Zamknij

Krótkie kompendium wiedzy na temat rejestracji spółek

11:02, 23.04.2020 | materiały partnera

Nasz kraj, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, jest coraz częściej postrzegany jako miejsce przyjazne do inwestowania. Zarówno polscy obywatele, jak również cudzoziemcy mają możliwość wyboru pomiędzy wieloma formami prowadzenia działalności gospodarczej, które oferuje polski system prawny. Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej są różnego rodzaju spółki, zarówno osobowe, jak również kapitałowe. Co więcej, polski ustawodawca wprowadził ułatwienia w rejestracji spółek, np. poprzez umożliwienie rejestracji niektórych spółek w formie elektronicznej.

Zanim zarejestrujesz spółkę - wybierz optymalny dla swojej działalności rodzaj spółki

Wraz z podjęciem decyzji o rejestracji spółki, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka spółka będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Obecnie możemy bowiem wybierać pomiędzy spółkami osobowymi oraz spółkami kapitałowymi. Kamil Radkiewicz z Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni podkreśla na swojej stronie https://radkiewicz.net.pl/rejestracja-spolek/, że spośród spółek osobowych najczęściej rejestrowaną spółką jest spółka jawna, natomiast spośród spółek kapitałowych najbardziej popularna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka osobowa - tutaj kluczową kwestią pozostaje odpowiedzialność wspólników

Spośród spółek osobowych możemy zarejestrować wspomnianą już spółkę jawną, jak również spółkę partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Spółki osobowe charakteryzują się tym, iż nie posiadają osobowości prawnej, zaś ich wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sposób solidarny oraz subsydiarny. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może wyegzekwować dług od każdego wspólnika bądź jedynie od niektórych z nich. Z kolei odpowiedzialność subsydiarna daje wspólnikom pewien zakres ochrony polegający na tym, że wierzyciel może odzyskać dług bezpośrednio od wspólników, dopiero w przypadku niemożności zaspokojenia całości długu z majątku spółki.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej?

Chcą zarejestrować spółkę kapitałową mamy wybór pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, jak również prostą spółką akcyjną (prawdopodobnie od marca 2021 r.). W przeciwieństwie do spółek osobowych spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a ich wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W opinii Kamila Radkiewicza z Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni warto rozważyć zarejestrowanie prostej spółki akcyjnej, w której wysokość kapitału zakładowego może wynosić zaledwie symboliczną złotówkę, a wkładem wspólników może być również know-how. Zdaniem Kamila Radkiewicza prosta spółka akcyjna w sposób znaczący uelastyczni obecnie funkcjonujący system spółek kapitałowych oraz dostosuje go do aktualnie istniejących realiów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawarcie umowy, wniesienie wkładu - co jeszcze należy zrobić, aby zarejestrować spółkę?

Po wybraniu przez wspólników rodzaju spółki kolejnym krokiem jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby doszło do skutecznej rejestracji spółki, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. zawrzeć umowę spółki;

  2. wnieść wkłady do spółki;

  3. powołać organy spółki (np. zarząd w przypadku sp. z o.o.);

  4. zarejestrować spółkę w KRS.

Wraz z wpisem do KRS spółka otrzyma numer NIP oraz REGON

Rejestracja spółek następuje na wniosek podmiotu uprawnionego (np. na wniosek zarządu w przypadku spółek kapitałowych). Wniosek składany jest na urzędowym formularzu – w formie pisemnej bądź elektronicznej. Wraz z dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje nadanie spółce numeru KRS, NIP oraz REGON. Jest to możliwe dzięki tzw. zasadzie jednego okienka, która oznacza, iż prawidłowo złożony wniosek do KRS powoduje taki sam skutek jak wniesienie wniosków także do innych urzędów państwowych, tj. do urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop